สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชาวพุทธรวมใจจุดมาฆประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา

ชาวพุทธรวมใจจุดมาฆประทีป 
ถวายเป็นพุทธบูชา 

ชาวพุทธรวมใจจุดมาฆประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา 

      เมื่อพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า เหล่าสาธุชนกำลังย้ายพื้นที่จากสภาธรรมกายสากล ไปร่วมพิธีเวียนประทักษิณและจุดโคมมาฆประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา ที่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งพิธีกรรมในช่วงค่ำของวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558 เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธี ซึ่งท่านได้นำสาธุชนหลับตา สงบนิ่ง ก่อนที่จะกล่าวคำบูชามาฆฤกษ์ 

ชาวพุทธรวมใจจุดมาฆประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา 

      จากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนเวียนประทักษิณเป็นแนววงกลมรอบมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อน้อมนึกถึงคุณอันไม่มีประมาณ บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่ามกลางเสียงสรรเสริญพุทธคุณด้วยความเคารพศรัทธา  เมื่อเสร็จพิธีเวียนประทักษิณ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) นำกล่าวคำอฐิษฐานโคมมาฆประทีป
 

ชาวพุทธรวมใจจุดมาฆประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา 

      จากนั้นทั่วทั้งบริเวณลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ ก็สว่างไสวไแด้วยแสงแห่งมาฆประทีปที่มาศาสนิกชนผู้มีบึญร่วมกันจุดขึ้น แสงประทีปนี้สว่างไสวเรืองรองไปทั่วลานธรรม ประดุจทะเลแห่งแสงธรรมที่น้อมนำถวายเป็นพุทธบูชา ยังความตื่นตาตื่นใจแก่พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่ง
 

ชาวพุทธรวมใจจุดมาฆประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา 

      โดยในปีนี้มีปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนา ที่มีชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศได้มาร่วมกันประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระธรรมกาย เป็นจำนวนมาก ถือเป็นศรัทธาชาวพุทธนานาชาติ ทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันเนื่องในวันมาฆบูชา เหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นนี้ คือภาพแห่งความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน เป็นความปิติอื่มเอิบ ก่อให้เกิดความสุขใจทุกครั้งที่ได้นึกถึง และเป็นภาพประวัติศาสตร์แก่ชีวิตอันงดงามให้แก่ทุกท่านที่ก่อให้เกิดมหากุศลอันยิ่งใหญ่ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติ และให้ทุกคนมีจิตใจพูกพันธ์พร้อมที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ปฏิบัติบูชาและศึกษาเพื่อเข้าถึงแก่นพระพุทธองค์ และมุ่งธำรงค์รักษาแผ่ขยายพระพุทธธรรมอันประเสริฐไปสู่ชาวโลก
 

ชาวพุทธรวมใจจุดมาฆประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร