สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33 วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558

      พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33
      วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558 

 

      ทางก้าวหน้า ก้าวแรกของการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เมื่อใครก็ตามได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทฑเจ้า ผู้นั้นก็อยากจะละชั่ว อยากกระทำแต่ความดี จิตใจก็จะเริ่มผ่องใสไปทีละน้อย และเมื่อศึกษาเข้าใจถึงถ่องแท้ และนำไปปฏิบัติตามได้ ผู้นั้นก็จะเลิกทำความชั่ว ทำแต่ความดี จิตใจจะผ่องใสไปโดยปริยาย

พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33 วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558 

พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33 วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558 

      ทั้งนี้วัดพระธรรมกาย โดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จึงจัดให้มีการจัดสอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าขึ้น ปีนี้เป็นปีที่ 33 แล้ว และปีนี้วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีมอบโล่พระราชทานและโล่เกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นแรงจูงใจให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา ครูอาจารย์ ทหาร ตำรวจ จากจุดเริ่มต้นที่สอบกันเพียง 382 คน เมื่อปี พ.ศ.2525 จนถึงวันนี้มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 6,042,670 คน จากสถานศึกษากว่า 18,175 แห่งทั่วประเทศ
 

พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33 วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558 

พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33 วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558 

พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33 วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร