สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

World-PEC พัฒนาศีลธรรมสู่สันติภาพโลก

 

World-PEC พัฒนาศีลธรรมสู่สันติภาพโลก

 

พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ ในวันมาฆบูชา 4 มีนาคม พ.ศ.2558

      สำหรับพิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ 9 World-PEC ได้จัดขึ้นในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้มอบโล่รางวัลทั้ง 9 ประเภท อาทิ โล่วัชรเกียรติยศรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภาษาอังกฤษและจีน ระดับอุดมศึกษา , โล่วัชรเกียรติยศรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภาษาสิงหล 

พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ ในวันมาฆบูชา 4 มีนาคม พ.ศ.2558

      ด้วยความห่วงใยต่อมวลมนุษยชาติและอยากให้เกิดสันติภาพบนโลกใบนี้ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จึงได้ดำริสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือ World-PEC และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าสอบครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 โดยในปีนี้มีเยาวชนนานาชาติและประเทศต่าง ๆ เข้ารร่วมสอบกว่า 33,575 คน ดำเนินการสอบ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาสิงหล ผ่านนังสือคัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์ ภาคครอบครัวอบอุ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับชั้นทั้งภายในและต่างประเทศได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และมีหลักในการดำเนินชีวิต 
 

พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ ในวันมาฆบูชา 4 มีนาคม พ.ศ.2558

      เราจะเห็นได้ว่าผู้คนในปัจจุบันเสื่อมถอยจากศีลธรรมทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว อาชญากรรม ยาเสพติด การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถกระทำให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน หากขาดการพัฒนาศีลธรรมควบคู่ไปด้วย โครงการนี้จึงได้บังเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีศีลธรรมและนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้องและดีงาม ส่งผลให้สังคมมีความสงบร่มเย็น มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปอันจะก่อให้เกิดสันติภาพโลกอย่างแท้จริง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร