สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาโพธิวงศาจารย์

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาโพธิวงศาจารย์

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาโพธิวงศาจารย์

      เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา คณะพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงจากทุกศูนย์อบรมในจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งธรรมทายาท สามเณรและสาธุชน ได้ร่วมใจกันจัดพิธีมุทิตาสักการะพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เนื่องในโอกาสได้รับสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัตรที่พระมหาโพธิวงศาจารย์

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาโพธิวงศาจารย์

      และในโอกาสนี้พระเดชพระคุณท่านได้กล่าวให้โอวาท ใจความว่า ได้มาเห็นสถานที่ที่กำลังจะก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรแล้ว รู้สึกปลื้มใจ เป็นหลักเป็นฐานได้แน่นอน แม้ว่าเบื้องแรกจะมีพื้นที่เพียง 10 ไร่ ทำให้นึกถึง 40 ปีที่แล้วสมัยที่วัดพระธรรมกายกำลังเริ่มสร้าง แต่ที่นี่เพิ่งเริ่มต้นเพียงไม่กี่เดือน แต่ก็มีเสนาสนะ มีที่อยู่ น่าปลื้มใจ แสดงถึงศรัทธาสาธุชนทั้งหลายว่ามีความแน่นแฟ้น มั่นคง เพื่อตัวเอง เพื่อลูกหลานและเพื่อพระพุทธศาสนา 
 

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาโพธิวงศาจารย์

      นอกจากนี้พระมหาโพธิวงศาจารย์ยังได้ร่วมปลูกไม้มงคล ต้นมหาโชค และพระเดชพระคุณท่านยังเมตตาอุปถัมป์ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรอีกด้วย ได้สร้างความปลื้มปิติให้กับพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง เสามณรและสาธุชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
 

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาโพธิวงศาจารย์

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาโพธิวงศาจารย์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร