สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมฝึกสมาธิของเหล่าสามเณร ณ ศูนย์อบรมธุดงคสถานนครธรรม จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมฝึกสมาธิของเหล่าสามเณร 
ณ ศูนย์อบรมธุดงคสถานนครธรรม จ.นครศรีธรรมราช


      กิจกรรมฝึกสมาธิ ฝึกความอ่อนโยน ฝึกจินตนาการ ฯลฯ ผ่านการฝึกวาดภาพระบายสี โดยเชิญคุณครูสอนศิลปะ นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณ​ มาถวายความรู้หลักการวาดภาพกับเหล่าสามเณร ณ ศูนย์อบรมธุดงคสถานนครธรรม จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมฝึกสมาธิของเหล่าสามเณร ณ ศูนย์อบรมธุดงคสถานนครธรรม

กิจกรรมฝึกสมาธิของเหล่าสามเณร ณ ศูนย์อบรมธุดงคสถานนครธรรม

กิจกรรมฝึกสมาธิของเหล่าสามเณร ณ ศูนย์อบรมธุดงคสถานนครธรรม

กิจกรรมฝึกสมาธิของเหล่าสามเณร ณ ศูนย์อบรมธุดงคสถานนครธรรม

กิจกรรมฝึกสมาธิของเหล่าสามเณร ณ ศูนย์อบรมธุดงคสถานนครธรรม

กิจกรรมฝึกสมาธิของเหล่าสามเณร ณ ศูนย์อบรมธุดงคสถานนครธรรม

กิจกรรมฝึกสมาธิของเหล่าสามเณร ณ ศูนย์อบรมธุดงคสถานนครธรรม

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร