สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดพิธีถวายคิลานเภสัช

      วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
     ได้จัดพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดพิธีถวายคิลานเภสัช

      ภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย และนำนั่งเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เล่าปกิณกธรรมเรื่อง ธรรมคุ้มครอง มีหิริคือความละอายที่ต้องทำบาป และโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปกรรม จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันอาราธนาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสุกรี จุลนันท์ นำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์
 

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดพิธีถวายคิลานเภสัช

      ส่วนพิธีภาคบ่ายเป็นพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรจีราวรรณ จีนาพรรณ นำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่อง สอนลูกอย่างไรให้เป็นคนดี หลักคือ ให้ดูพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบ มีพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ ภาษาชาวบ้านท่านกล่าวว่า ไม่แสบ ไม่โง่ ไม่แล้งน้ำใจ การทานข้าวพร้อมกันช่วยให้รู้นิสัยกัน สังเกตเด็กว่ามีปัญหาอะไรก็ได้ช่วยแก้ไขได้ทัน ได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนลูกหลานได้ จากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยร่วมกันทำความสะอาดสมบัติพระพุทธศาสนา ด้วยความปลื้มปีติในบุญกันทุกคน
 

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดพิธีถวายคิลานเภสัช

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร