สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีสวดพระอภิธรรมคุณพ่อสุภร ตีระวนิช

     พิธีสวดพระอภิธรรม
     คุณพ่อสุภร ตีระวนิช

พิธีสวดพระอภิธรรมคุณพ่อสุภร ตีระวนิช

      พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ เจ้าคณะภาค 10 และรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกษ เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีสวดพระอภิธรรมคุณพ่อสุภร ตีระวนิช ณ วัดกลางคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นพ่อของพระครูวิเทศสุธรรมญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส สภาธรรมกายสากล และประธานภาคพื้นโอเชียเนีย 

พิธีสวดพระอภิธรรมคุณพ่อสุภร ตีระวนิช

      นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับความเมตตาจาดพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และพระครูปลัดพิพัฒน์ ฐิตสุทฺโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อใด้วยคณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตร จากภายในและต่างประเทศจำนวนมาก มาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้ นำมาซึ่งความปลื้มปิติ และทราบซึ่งเป็นอย่างยิ่งให้กับครอบครัวตีระวนิช
 

พิธีสวดพระอภิธรรมคุณพ่อสุภร ตีระวนิช

พิธีสวดพระอภิธรรมคุณพ่อสุภร ตีระวนิช

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร