สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรยาการอบรม โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

บรรยาการอบรม
โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

 

จ.ชัยนาท จัดพิธีตัดปอยผม
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชน จ.ชัยนาท ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาท ในโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ซึ่งก่อนที่จะประกอบพิธีสำคัญ น้อง ๆ ทุกคนได้ทำกิจกรรมมาร์ชชิ่งร่วมกัน โดยนำหลักความดีสากลมาใช้ร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อสร้างความกลมเกลียว ฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อย ฝึกความเป็นทีม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักเป็นกันเอง
      หลังจากจบมาร์ชชิ่งความดี เป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เริ่มด้วยตัดปอยผมและปลงผมให้ธรรมทายาท ซึ่งก่อนที่จะเริ่มพิธีนั้น พระใบฎีกาเสกสรรค์ อตฺตทโม ประธานส่งเสริมศีลธรรม จ.ชัยนาท ได้นำว่าที่สามเณรธรรมทายาทและผู้ปกครองปฏิบัติธรรม จากนั้นพระอาจารย์ได้ตัดปอยผมให้กับว่าที่สามเณรธรรมทายาท  ก่อนที่ผู้ปกครองและญาติธรรมทายาทจะได้ตัดปอยผมให้กับบุตรหลาน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น

จ.ชัยนาท จัดพิธีตัดปอยผม

จ.ชัยนาท จัดพิธีตัดปอยผม

บรรยากาศการอบรม จ.เชียงใหม่
      วัดกิ่วลม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ มีเยาวชนเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก โดยพระอาจารย์ได้สอนเด็ก ๆ สวดมนต์ นั่งสมาธิ และฉายสื่อวีดีทัศน์ประกอบการบรรยายธรรม จากนั้นได้ปลงผมและให้เด็ก ๆ ร่วมกันทำความสะอาดวัด ฝึกการทำงานเป็นทีม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเด็ก ๆ ที่ศุนย์น่ารักมาก ได้ร่วมทำกิจกรรมที่พระอาจารย์มอบหมายให้ด้วยความอเลิทเบิกบาน

บรรยากาศการอบรม จ.เชียงใหม่

บรรยากาศการอบรม จ.ร้อยเอ็ด
      ศูนย์อบรมโรงเรียนเมยาวดีวิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมาลงทะเบียนกันตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อเข้ารับการอบรม โดยพระอาจารย์ได้แจ้งรายละเอียดโครงการ และกำหนดการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมงานครั้งต่อไป  โดยศูนย์แห่งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม 121 คน

บรรยากาศการอบรม จ.ร้อยเอ็ด

บรรยากาศการรายงานตัว จ.มหาสารคาม 
      ศูนย์อบรมวัดป่านาเชื่อ จ.มหาสารคาม ได้มีเยาวชนเข้ารายงานตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้า จากนั้นพระอาจารย์ได้แบ่งกลุ่มการอบรม และแจ้งรายละเอียดกิจวัตร กิจกรรมในแต่ละวันให้เด็ก ๆ ได้รับทราบ รวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่พระอาจารย์จะได้นำมาเทศน์สอนในระหว่างการอบรม

บรรยากาศการรายงานตัว จ.มหาสารคาม 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิ่งชัน จัดพิธีตัดปอยผม
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาท ในโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ภายในงานได้มีผูเปกครองได้เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และดีใจมากที่ได้ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการนี้ นอกจากจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังได้ฝึกให้ลูก ๆ เป็นเด็กเก่งและดี ได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ตั้งแต่เยาว์วัย และรู้สึกซึ่งใจเป็นอย่างมากที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริให้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิ่งชัน จัดพิธีตัดปอยผม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร