สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ จัดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 4

      ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ
      จัดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 4 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ จัดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 4 

      ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบและคณะกัลยาณมิตร ประเทศสหรัฐอาหรัฐเอมิเรตส์ จัดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 4 ณ เอกอคราชฑูต กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรัฐเอมิเรตส์ โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมดิลก กรรมการเถรสมาคม เจ้าคณะจังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก พณฯ ท่าน ชูวิรัตน์ เอกอคราชฑูต ประจำกรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรัฐเอมิเรตส์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ จัดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 4 

      ซึ่งโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาสใจความสำคัญว่า การสอบธรรมสนามหลวง เป็นการทดสอบความรู้ของตนเอง ว่าสิ่งที่เราต้องการรู้ ต้องการศึกษานั้นเป็นอย่างไร ในส่วนหนึ่งต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยม ในฐานะที่ท่านทั้งหลายได้รับยอย่องจากสมเด็จพระบรมศาสดา ตั้งท่านทั้งหลายรวมไว้กับพระภิกษุและภิกษุณี รวมทั้งอุบาสก อุบาสิกา ในฐานะว่าเป็นพุทธบริษัทขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา คือท่านทั้งหลายมีหน้าที่สองอย่าง คือ หนึ่งบำรุงพระภิกษุในพระพุทธศาสนา และหน้าที่ในการศึกษาให้เข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว เราก็จะไม่สามารถดูแลพระพุทธศาสนาได้ ถ้าจะปล่อยให้พระ ดูแลพระพุทธศาสนาอย่างเดียว หรือศึกษาอย่างเดียวแล้ว ก็จะเป็นปัญหาให้พระพุทธศาสนาต้องจบลง   และภายหลังสอบเสร็จ พระมหาสุราษฎ์ ชาติชนฺโญ ก็ประกาศผลการสอบ ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านยกชั้น 
 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ จัดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 4 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ จัดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 4 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร