สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟอลริดา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

      วัดพระธรรมกายฟอลริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
      จัดพิธีถวายคิลานเภสัช 

วัดพระธรรมกายฟอลริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช 

      ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรม กลั่นใจใส ๆ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรนรินทร์ - กัลยาณมิตรอุ่นจิต รุทิรสิริ และกัลยาณมิตรสมศักดิ์ หมั้นเข็มทอง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายเพลแด่พระสงฆ์

วัดพระธรรมกายฟอลริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช 

      ส่วนภาคบ่ายกัลยาณมิตรวิจิตรา ชูจิตรารมย์ , กัลยาณมิตรอุ่นจิต รุทิรสิริ , และกัลยาณมิตรสมศักดิ์ หมั้นเข็มทอง เป็นประธานนำกล่าวคำถวายคิลานเภสัช พร้อมทั้งได้น้อมนำคิลานเภสัช ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และในโอกาสนี้พระอาจารญ์ได้เทศน์สอน เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร