สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา

      พิธีมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท
      ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา 

พิธีมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา 

      สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท ในโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยมีนายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

พิธีมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา 

      สำหรับการจัดโครงการบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่ร่มการสาวพัต ตามรอยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง ตามหลักบูรณาการ โดยความร่วมมือกันระหว่างคณะสงฆ์ อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา และองค์กรภาคเอกชน จึงได้ร่วมกันจัดโครงการสามเณรขึ้นมา 

      นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีพิธีถวานสังฆทานแด่คณะพระสังฆาธิการ อ.ปักธงชัย จำนวน 73 วัด โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร