สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดภาวนาปาล์มบีช 
จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดภาวนาปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น และบมธัมมจักกัปปวัตรสูตร ก่อนที่จะทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในสหวาระเดือนเกิด โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสายใจ สุริยชัย และกัลยาณมิตรชัชมน แก้วอัมพร  ส่วนพิธีกล่าวคำถวาย "อาคารบุญรักษา" มีกัลยาณมิตรจิรสา ชุนหสุนทร และกัลยาณมิตรพัชรา กาสินพิลา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

วัดภาวนาปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      จากนั้นเป็นพิธีอฐิษฐานจิต สร้างอาคารบุญรักษา โดยมีกัลยาณมิตรปราณี โควิ่น เป็นประธาน ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายมหาสังฆทาน 30,000 วัด เนื่องในวันคุ้มครองโลก โดยมีกัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สัน และกัลยาณมิตรอัครภัค แม็กกี้ ทราน นำกล่าวคำถวาย  จากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรม และร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับศูนย์สาขาทั่วโลก ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง DMC 

      นอกจากนี้วัดภาวนาปาล์มบีช ก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ และปฏิบัติธรรม กลั่นใจใส ๆ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอัครภัค ทราน และกัลยาณมิตรปริฉัตร ทราน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายเพลแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคน 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร