สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้ายอาคารบุญรักษา

      วัดพระธรรมกาย 
      จัดพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้ายอาคารบุญรักษา 

พิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้ายอาคารบุญรักษา 

      เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือน ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา หลังจากเสร็จพิธีบูชาข้าวพระแล้ว ได้จัดพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้ายอาคารบุญรักษา ณ จุดบูชาเจดีย์ ทางเข้า 5 สภาธรรมกายสากล โดยสาธุชนจำนวนมากสวมชุดขาว และต่อคิวรับแผ่นทองจากทีมงานอาสาสมัครอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย และต่างอฐิษฐานจิตปิดแผ่นทองกันอย่างบุญบันเทิง 

พิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้ายอาคารบุญรักษา 

      สำหรับอาคารบุญรักษา เป็นอาคาร 6 ชั้น เพื่อใช้ฟื้นฟู รักษา พระภิกษุสามเณรแบบองค์รวม โดยได้จัดสรรพื้นที่จำนวน 2 ชั้น ให้เป็นสถานที่ตั้งของสหคลินิกรัตนเวช ส่วนพื้นที่อีก 4 ชั้น ได้จัดสรรให้เป็นพื้นที่ฟื้นฟูสุขภาพพระภิกษุ สามเณรอาพาธ และยังได้จัดสรรให้มีห้องปฏิบัติธรรม สำหรับผูป่วยที่มีรสภาร่างกายไม่พร้อม ในการร่วมกิจกรรมงานบุญตามปกติขององค์กรอีกด้วย

      โดยสาธุชนสามารถมาปิดแผ่นทองได้ ตั้งแต่วันที่ 5 -15 เมษายน พ.ศ.2558 และจะจัดให้มีพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้าย อาคารบุญรักษาในวันคุ้มครองโลก ซึ่งตรงกับวันพุธ ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร