สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธฮัมบวร์กจัดโครงการค่ายเยาวชน V-Camp รุ่น 1

    วัดพุทธฮัมบวร์ก
    โครงการค่ายเยาวชน V-Camp รุ่น 1

วัดพุทธฮัมบวร์กจัดโครงการค่ายเยาวชน V-Camp รุ่น 1

      วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดโครงการค่ายเยาวชน V-Camp รุ่นแรก เพื่อปลูกฝังศีลธรรมแก่น้องๆ ตามหลักความดีสากล นอกจากนี้ยังเป็นการจัดกิจกรรมหล่อหลอมเพื่อเป็นอาสาสมัครระดับโลก โดยภายในงานพระอาจารย์และน้องๆ ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม และปฐมนิเทศเปิดโครงการ

วัดพุทธฮัมบวร์กจัดโครงการค่ายเยาวชน V-Camp รุ่น 1

      นอกจากนี้น้องๆ ยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ อาทิ เรื่องทาน ศีล ภาวนา เข้าฐานกิจกรรมความดีสากล และเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธ เป็นต้น ส่วนในช่วงท้ายโครงการพระอาจารย์ได้มอบของขวัญและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน
 

วัดพุทธฮัมบวร์กจัดโครงการค่ายเยาวชน V-Camp รุ่น 1

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร