สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 4

      พิธีตัดปอยผม
      โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 4

พิธีตัดปอยผมโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 4

      เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา หมู่กุฏิเณร สำนักบุคคลกลาง ได้จัดพิธีตัดปอยผมโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 4 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้บวชเรียนตั้งแต่เยาว์วัย โดยได้รับความเมตตาจากพระเผด็จศักดิ์ ศกฺธมฺโม เป็นประธานสงฆ์   ซึ่งโครงการนี้เป็นดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และฟื้นฟูศีลธรรมโลก

พิธีตัดปอยผมโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 4

      และในโอกาสนี้ ทjานประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาท ใจความว่า สำหรับน้องนาค เราจะต้องตัดปอยผม เราจะจัดทรงผมใหม่ เป็นทรงผมสุดท้ายในสังสารวัฏ เป็นทรงผมของผู้รู้ ในขณะตัดปอยผม ให้ทุกคนบริกรรมภาวนาไปด้วย 
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี กล่าวว่าใครบริกรรมคำนี้ใจจะหยุดนิ่ง เป็นถ้อยคำสุดท้ายที่จะนำความหลุดพ้นมาสู่ตัวเรา และในขณะตัดปอยผมให้ทำใจหยุดนิ่ง ให้ประคับประคองใจให้อยู่ในศูนย์กลางกาย ฐานที่เจ็ด ให้ตัดปอยผมเหมือนตัดกิเลสให้หลุดร่อนออกไป
 

พิธีตัดปอยผมโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 4

      จากนั้น นาคหน่อแก้วเปรียญธรรม ได้กล่าวคำขอตัดปอยผม ก่อนที่คณะพ่อแม่ และหมู่ญาติ จะได้ร่วมกันตัดปอยผม ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่างปลื้มปิติที่ลูกหลานจะได้บวชในพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร