สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

      พิธีบรรพชาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

พิธีบรรพชาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

      วัดไทรใหญ่ร่วมกับโรงเรียนวัดไทรใหญ่ จัดพิธีบรรพชาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนม์มายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ.2558 ณ วัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี

      โดยได้รับความเมตตาจากพระครูนนทกิจไพศาล เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับเกียรติจากนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา นายอำเภอไทรน้อย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พิธีบรรพชาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

      โดยขบวนนาค คณะครูอาจารย์ และผู้ปกครองได้ร่วมกันแห่นาคจากโรงเรียนวัดไทรใหญ่ไปจนถึงอุโบสถวัดไทรใหญ่ จากนั้นเป็นพิธีวันทาสีมา พิธีรับผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากนั้นเป็นพิธีขอบรรพชา ขอศีลและขอสรณคมม์  โดยหลังจากนี้สามเณรจะได้ใช้เวลาฝึกฝนอบรมตนเอง และเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร