สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดตักบาตรฉลองพระใหม่ 3 โครงการ

       วัดพระธรรมกายจัดตักบาตรฉลองพระใหม่ 3 โครงการ 
        ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วัดพระธรรมกายจัดตักบาตรฉลองพระใหม่ 3 โครงการ 

      เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2558 สาธุชนได้มาร่วมตักบาตรพระใหม่ 3 โครงการ ได้แก่โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปภาคฤดูร้อน , โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย และโครงการยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดนพดล สิริวังโส เป็นประธานสงฆ์

      ซึ่งภายในงานทุกท่านได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง พร้อมทั้งกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน กล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กล่าวคำถวายคิลานเภสัชและกล่าวคำอฐิษฐานจิต 

วัดพระธรรมกายจัดตักบาตรฉลองพระใหม่ 3 โครงการ 

      และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ทรงสรรเสริญการทำทาน แบบปาติบุคลิกทาน คือทานที่ถวายแก่ภิกษุแบบเฉพาะเจาะจง แต่พระองค์ทรงสรรเสริญการทำทานแบบสังฆทาน ว่า เป็นประมุขแห่งทานทั้งปวง ซึ่งหมายถึง การถวายวัตถุใด ๆ ก็ได้ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์โดยรวม ว่ามีอานิสงส์มาก
 

วัดพระธรรมกายจัดตักบาตรฉลองพระใหม่ 3 โครงการ 

      นอกจากนี้วันนี้ยังเป็นวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย เราทุกท่านก็ได้มาประกอบบุญให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและหมู่ญาติ และผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้บุญกับเราไปด้วย นับว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

      จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ให้พร ก่อนที่คณะสงฆ์จะเดินแปรแถว เพื่อรับบิณฑบาตร สาธุชนร่วมใส่บาตรแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจกันอย่างทั่วหน้า นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสรงน้ำพระ ต้อนรับวันปีใหม่ไทยอีกด้วย

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร