สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 559 รูป

      จังหวัดฉะเชิงเทรา 
      จัดตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 559 รูป

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 559 รูป

      งานตักบาตรพระ 559 รูป จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลาง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ามกลางพ่อแม่ของสามเณร ที่บวชในโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จำนวน 8 ศูนย์อบรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา , ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม , ศูนย์อบรมโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ , ศูนย์อบรมโรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม , ศุนย์ปฏิบัติธรรมสุธาทิพย์ , ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโค , ศูนย์อบรมโรงเรียนวัดทุ่งยายชี และศูนย์อบรมวัดใหม่ชัยมงคล 

      โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์  พร้อมด้วยนายพรเลิศ  โชคชัย นายอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 559 รูป

      พิธีกรรมภายในงานได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง พิธีถวายสังฆทาน จตุปัจจัยไทยธรรม และอฐิษฐานจิต   หลังจากนั้นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ได้แปรแถวรับบาตรจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงสาธุชนที่มาร่วมงาน ได้สร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านเป็นอย่างมาก 

      ขณะที่ประธานฝ่ายฆราวาสได้กล่าวว่า กิจกรรมการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ มีส่วนช่วยให้เด็ก ๆและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยเฉพาะเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา จะทำให้เด็ก ๆ และเยาวชนมีความอ่อนโยน พร้อมสนับสนุนให้มีการจัดบวชในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง  ขณะที่ข้าวสาร อาหารแห้งที่ได้ จะนำไปช่วยเหลือ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร