สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานพิษณุโลก ตักบาตรสามเณรใหม่

      ธุดงคสถานพิษณุโลก
      ตักบาตรสามเณรใหม่

ธุดงคสถานพิษณุโลก ตักบาตรสามเณรใหม่

      ธุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดตักบาตรสามเณรใหม่ ที่บวชในโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย วันนี้นับว่าเป็นวันที่สามเณรและผู้ปกครองปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่าน  สามเณรเองก็ได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยม ส่วนผู้ปกครองก็ได้มาเอาบุญใหญ่กับสามเณร

ธุดงคสถานพิษณุโลก ตักบาตรสามเณรใหม่

      โดยภาคสายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยอ สุทธะจิตโต เป็นประธานสงฆ์  สำหรับประธานผ้าป่า ได้แก่ กัลยาณมิตรวันเพ็ญ คำเขียว พิธีกรรมเริ่มต้นด้วยคณะประธานและเจ้าภาพตั้งริ้วขบวนเดินเข้าพิธีอย่างสงบ สง่างาม จากนั้นประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา และใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ต่อด้วยกล่าวคำถวายผ้าป่า พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
 

ธุดงคสถานพิษณุโลก ตักบาตรสามเณรใหม่

      ภาคบ่ายเป็นพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย นอกจากนี้ภายในงานสามเณรได้แสดงธรรมประวัติในสมัยพุทธกาล โดยสามเณรบุญทวี สิงสู่ และแสดงธรรมเรื่องสามเณรสังกิจจะ โดยสามเณรวิทวัส รงค์ทอง และสามเณรธนาทิพย์ ดีเกิด 
 

ธุดงคสถานพิษณุโลก ตักบาตรสามเณรใหม่

      นอกจากนี้สามเณรวิทวัส รงค์ทอง ยังได้กล่าวถึงความประทับใจที่ได้เข้ามาบวชอบรมเป็นสามเณร เมื่อลาสิกขาแล้วจะนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือพ่อแม่ ตั้งใจเรียน และจะได้นำความดีสากล 5 ประการ ไปใช้ที่บ้านด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร