สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างครัวมหาทานบารมี

      ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา
      จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างครัวมหาทานบารมี 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างครัวมหาทานบารมี 

      ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยพิธีกรรมเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพอัญเชิญผ้าไตร เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามและศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประธานพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ได้แก่ กัลยาณมิตรสุทธิพงศ์ - กัลยาณมิตรเกศราภรณ์ ชัยกิตติพร  และได้รับความเมตตาจากพระมหาสุวิท ธรรมิกะมุนิ เป็นประธานสงฆ์  ซึ่งภายในงานได้มีพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า ผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่า คือ กัลยาณมิตรบุปผา สวัสดี 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างครัวมหาทานบารมี 

      สำหรับพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้  เพื่อสร้างครัวมหาทานบารมี ใช้เป็นที่ปรุงอาหารไว้สำหรับขบฉันอาหารของพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับการอบรมในโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก  และจัดอบรมนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนข้าราชการทุกสายงาน เพื่อให้เป็นคนเก่งและดี มีศีลธรรม ควบคู่กันไป
 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างครัวมหาทานบารมี 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร