สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาสามเณร และศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ

      พิธีบรรพชาสามเณร
      และศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ

พิธีบรรพชาสามเณร และศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ

      เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา วัดบุณณารามหรือวัดโคกงู ร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรและศีลจาริณี ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดบุณณาราม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พิธีบรรพชาสามเณร และศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ

      โดยมีเยาวชนบรรพชาสามเณร 44 รูป บวชศีลจาริณี 21 คน โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอตากใบ เป็นประธานในพิธี  และได้รับความเมตตาจากพระครูภัทร ธรรมภาณ์ เจ้าอาวาสวัดบุณณาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งทางโครงการบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ ได้นิมนต์พระอาจารย์จากศูนย์เยาวชนบ้านร่มเย็น มาเป็นพระวิทยากร ซึ่งทีมงานได้ให้ความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต เรื่องนรก สวรรค์ บุญ บาป ความดีสากลและ 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ทาน ศีล ภาวนา และเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย โดยมุ่งหวังให้สามเณรที่เข้ามาอบรมรักบุญ กลัวบาป สามารถดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ได้โดยมีธรรมะนำพาชีวิต

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร