สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกาย จัดตั้งโรงทาน ณ เมือง Dharmasthali ประเทศเนปาล

      มูลนิธิธรรมกาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
      พร้อมทั้งตั้งโรงทานที่เมือง dharmasthali ประเทศเนปาล

 

มูลนิธิธรรมกายตั้งโรงทานเมือง Dharmasthali ประเทศเนปาล

      พระถาวร ถาวโร กล่าวถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของมูลนิธิธรรมกายว่า  ทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูลนิธิธรรมกายได้เดินทางไปหมู่บ้าน Dharmasthali เพื่อตั้งโรงทาน ตั้งจุดพยาบาล สร้างห้องสุขา ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีชาวพุทธอาศัยอยู่ราว 3,000 คน มีเจดีย์ Dharmasthaliที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงกาฏมาณฑุ

มูลนิธิธรรมกายตั้งโรงทานเมือง Dharmasthali ประเทศเนปาล

มูลนิธิธรรมกายตั้งโรงทานเมือง Dharmasthali ประเทศเนปาล

     ซึ่งการมาช่วยเหลือของทีมงานในครั้งนี้สร้างความปลื้มปีติแก่ผู้ประสบภัยเป็นอย่างยิ่ง โดยทุกคนต่างกล่าวขอบคุณพระเทพญาณมหามุนี แม้จะอ่านออกเสียงไม่ชัดเท่าไหร่ แต่มาจากใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ประกอบทำพิธีอุทิศส่วนกุศล ทุกคนนิ่งและบรรยากาศสงบมาก แม้ญาติผู้สูญเสียจะร้องไห้บ้าง แต่ก็ปีติที่มีพระมาสวดให้  ได้รับศีล นั่งสมาธิ(Meditation) ได้มาเล่าความรู้สึก พร้อมทั้งอยากให้พระอาจารย์ ได้ไปสวดที่หมู่บ้านอื่นบ้าง
 

มูลนิธิธรรมกายตั้งโรงทานเมือง Dharmasthali ประเทศเนปาล

มูลนิธิธรรมกายตั้งโรงทานเมือง Dharmasthali ประเทศเนปาล

มูลนิธิธรรมกายตั้งโรงทานเมือง Dharmasthali ประเทศเนปาล

    นอกจากนี้มูลนิธิธรรมกายได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล 2 แห่ง ได้แก่ ที่กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล และที่วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ซึ่งกัลยาณมิตรทุกท่านสามารถร่วมกับมูลนิธิธรรมกายส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยชาวเนปาลได้ที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000