สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปฐมนิเทศโครงการอบรมสามเณรใหม่

      พิธีปฐมนิเทศโครงการอบรมสามเณรใหม่ 

พิธีปฐมนิเทศโครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย

      เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีปฐมนิเทศโครงการอบรมสามเณรใหม่ ประจำปี 2558 ณ อาคาร 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรม สุรตฺโน พระอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ 
      ภายในงานสาธุชนและผู้ปกครองได้ชมวีดีโอ ประวัติวัดและมหาปูชนียาจารย์ และประมวลภาพสามเณร  จากนั้นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวชี้แจงหลักสูตรพื้นฐานพุทธศาสตร์ และพัฒนาภาษา เสริมภาษาไทยพิเศษ  ก่อนที่พระอาจารย์หัวหน้าแผนกบาลี จะกล่าวชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปริยัติธรรมแผนกธรรมของสามเณร

พิธีปฐมนิเทศโครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย

      จากนั้นพระมหาสมจิตร มหาชโย หัวหน้าโครงการอบรมสามเณรใหม่ได้กล่าวถึงเส้นทางความเป็นอยู่ของสามเณร วัดพระธรรมกาย กฏระเบียบ วินัยที่สามเณรและผู้ปกครองสามเณรต้องรับทราบ และนำบูชาพระรัตนตรัย
      ส่วนช่วงสุดท้ายเป็นการพบปะของสามเณรและพระพี่เลี้ยง  เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความเป็นกันเอง และความสบายใจให้บังเกิดขึ้นแก่ทุกคน 
 

พิธีปฐมนิเทศโครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย

      สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้เปิดการเรียนการสอนของสามเณรที่ต้องการศึกษาต่อและส่งเสริมให้เรียนให้สูงที่สุดเท่าที่สามเณรต้องการ  เพราะเป็นนโยบายของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ต้องการให้ลูกพระ ลูกเณร ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนแตกฉาน เพื่อเป็นอายุของพระพุทธศาสนาสืบไป 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร