สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดปฏิบัติธรรมสัญจร

      ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์
      จัดปฏิบัติธรรมสัญจร

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดปฏิบัติธรรมสัญจร

      ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ตำบลพานทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดปฏิบัติธรรมสัญจร ณ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการปฏิบัติธรรมรวมใจพุทธบริษัท ฟื้นฟูศีลธรรมโลก 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดปฏิบัติธรรมสัญจร

      ซึ่งภายในงานมีทั้งอุบาสก อุบาสิกาให้คงามสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก โดยตลอดทั้งวันพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมและเมตตาเทศนา 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ทาน ศีล ภาวนา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการต่างทราบซึ่งในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอยากที่จะไปบอกต่อแก่หมู่ญาติและคนในครอบครัว 

      โดยพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์  มีเป้าหมายจะจัดปฏิบัติธรรมทุกตำบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างศรัทธา ปลูกฝังสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท โดยยึดตามหลักสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดีสืบไป 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร