สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายโซล่าเซลล์

      ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 
      จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายโซล่าเซลล์

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายโซล่าเซลล์

      สำหรับพิธีในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารดวงตะวัน 12 โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัยณัฐ สุทโธทาโต เป็นประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายโซล่าเซลล์

      ก่อนที่จะประกอบพิธีอัญเชิญผ้าไตร พิธีอาราธนาศีล และพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรธัญญารัตน์ วงศ์ขัน เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งน้อมนำผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารและพิธีถวายโซล่าเซลล์ โดยมีกัลยาณมิตรกันตนา โชติโก เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย  โอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายโซล่าเซลล์

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร