สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเปิดโครงการหน่วยทหารรักษาศีล 5

  พิธีเปิดโครงการหน่วยทหารรักษาศีล 5

พิธีเปิดโครงการหน่วยทหารรักษาศีล 5

      เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ ศาลาเอนกประสงค์ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำพิธีเปิดโครงการหน่วยทหารรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมดี ๆ ของโครงการหน่วยทหารสีขาว

พิธีเปิดโครงการหน่วยทหารรักษาศีล 5

      ภายในงาน พันเอกวิทยา เพ่งสุข เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่พระอาจารย์กิตตะวัน ปัญญาชโย และพระอาจารย์สรรเสริญ ชาโนทโย จะได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเย็น พร้อมทั้งแนะนำวัฒนธรรมชาวพุทธ เช่น การกราบ อนุโมทนาบุญ นำนั่งสมาธิ และเทศน์เรื่อง 7 กิจวัตรความดี สร้างความสุขความอบอุ่นให้ครอบครัวได้อย่างไร
 

พิธีเปิดโครงการหน่วยทหารรักษาศีล 5

      ภายในงาน พันเอกวิทยา เพ่งสุข เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่พระอาจารย์กิตตะวัน ปัญญาชโย และพระอาจารย์สรรเสริญ ชาโนทโย จะได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเย็น พร้อมทั้งแนะนำวัฒนธรรมชาวพุทธ เช่น การกราบ อนุโมทนาบุญ นำนั่งสมาธิ และเทศน์เรื่อง 7 กิจวัตรความดี สร้างความสุขความอบอุ่นให้ครอบครัวได้อย่างไร

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร