สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ส่งกำลังใจให้ชาวเนปาล

      คณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
      ส่งกำลังใจให้ชาวเนปาล

      วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์อฐิษฐานจิตส่งกำลังใจ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ชาวเนปาล โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนฝ่ายรัฐบาล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

      ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ มีกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 

      และในโอกาสนี้พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวว่า การเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ คณะสงฆ์ทั่วประเทศได้ร่วมใจส่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธมนต์ ให้ชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์ ได้พบความสุข และแสดงให้เห็นถึงน้ำใจของชาวไทย ที่มีต่อเนลปาล และถืกว่าพระสงฆ์ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือ รวมถึงตั้งศูนย์รับบริจาคให้ชาวเนปาลในระดับต้น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นความตั้งใจของคณะสงฆ์ไทย ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวเนปาล

คณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ส่งกำลังใจให้ชาวเนปาล

คณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ส่งกำลังใจให้ชาวเนปาล

คณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ส่งกำลังใจให้ชาวเนปาล

คณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ส่งกำลังใจให้ชาวเนปาล

คณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ส่งกำลังใจให้ชาวเนปาล

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร