สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิ่งชัน จัดพิธีทอดผ้าป่า

     ศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิ่งชัน 
     จัดพิธีทอดผ้าป่า

ศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิ่งชัน จัดพิธีทอดผ้าป่า

      พระมหาสุพจน์ สุวโจ ประธานส่งเสริมศีลธรรมกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยกัลยาณมิตรนวรัตน์ ฤดีพิพัฒนพงศ์ ประธานกลุ่มบริษัทแสงมิตร อิเลกตริค เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรม  เตรียมรองรับสามเณรล้านในปี 2559 ซึ่งครั้งนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 42 แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิ่งชัน จัดพิธีทอดผ้าป่า

      ภายในงานได้มีพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุล กล่าวถวายสังฆทาน และกล่าวคำอฐิษฐานจิต ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์  และในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ดี ยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยในครั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำรถ จัดรวมสาธุชนมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 
 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิ่งชัน จัดพิธีทอดผ้าป่า

      ส่วนช่วงบ่ายมีการจัดปฏิบัติธรรม ณ วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง พิธีเวียนประทักษิณรอบวิหารบรรลุธรรม และร่วมกันสักการะรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ วิหารบรรลุธรรม ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดได้สร้างความประทับใจและปลื้มปิติให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งครั้งต่อไปจะจัดในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิ่งชัน 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร