สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปิดการอบรมสมาธิแก้วตะวันชัย รุ่นที่ 2

พิธีปิดการอบรม
สมาธิแก้วตะวันชัย รุ่นที่ 2

พิธีปิดการอบรมสมาธิแก้วตะวันชัย รุ่นที่ 2

      ณ หมู่บ้านบุคลากรแก้ว วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  นักเรียนชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 4 - 6 จากโรงเรียนตะวันชัยวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมสมาธิแก้วตะวันชัย รุ่นที 2 โดยมีพระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต ป.ธ.9 ประโยค วัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย

      จากนั้นตัวแทนนักเรียนได้น้อมนำธูปเทียน แพ ดอกไม้ และปัจจัย ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่นักเรียนทุกคนจะได้กล่าวคำขอขมาอย่างพร้อมเพรียงกัน และได้แปรแถวเข้ารับใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

พิธีปิดการอบรมสมาธิแก้วตะวันชัย รุ่นที่ 2

      ทั้งนี้ทางโครงการยังได้มอบรางวัล การจับประเด็นและการตั้งใจฝึกสมาธิ ควบคู่กับการเรียนดีเด่นให้กับนักเรียนอีก 8 รางวัลด้วย ซึ่งการอบรมสมาธิแก้วตะวันชัย รุ่นที่ 2 นี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 -13 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนั่งสมาธิอย่างถูกต้อง และนำไปพัฒนาการเรียนให้ดีขึ้นได้ 

      นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกความดีสากล ผ่านลทฝึก 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย และวัฒนธรรมชาวพุทธ ทั้งยังมีการแนะแนวถึงเป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเรียนได้อย่างถูกใจและเหมาะสม สำหรับบรรยากาศในงาน นักเรียนมีความเรียบร้อย ตั้งใจในการศึกษา เล่าเรียนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีหลักวิชาที่จะนำหลักสมาธิไปใช้กับการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร