สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส. จัดค่ายคุณธรรมเด็กดี V-Star จ.สุพรรณบุรี

      ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
      จัดค่ายคุณธรรมเด็กดี V-Star จ.สุพรรณบุรี

ชพส. จัดค่ายคุณธรรมเด็กดี V-Star จ.สุพรรณบุรี

      เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ รวมกับทีมผู้ประสานงานการศึกษา และอาสาฟื้นฟูในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กดี V-Star โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา และนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนกว่า 400 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการไตรพงศ์ เข็มเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา และผู้อำนวยการฐิติพร  หงษ์โต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 

ชพส. จัดค่ายคุณธรรมเด็กดี V-Star จ.สุพรรณบุรี

      สำหรับกิจกรรมในค่ายคุณธรรม จริยธรรม เด็กดี V-Star จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น ได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สันทนาการ สร้างความเป็นทีมด้วยฝึกระบบหมู่ จากนั้นได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ เรื่อง พระคุณของพ่อแม่ กฏแห่งกรรม และความดีสากลเยาวชนต้นแบบที่โลกต้องการ
 

ชพส. จัดค่ายคุณธรรมเด็กดี V-Star จ.สุพรรณบุรี

      หลังจากนั้นเด็กดี V-Star ได้เข้าฐานเพื่อฝึกฝนความดีในภาคปฏิบัติความดีสากล ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร ห้องทำงาน และภายหลังจบค่าย มีกิจกรรมระดมความคิด เพื่อจัดโครงการพัฒนาโรงเรียนตามหลักความดีสากล โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด และความเป็นระเบียบ โดยเริ่มต้นจากตัวเราเองไปสู่ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร