สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์ 10 ประเทศ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ปลุกกำลังใจผู้ประสบภัยชาวเนปาล

   คณะสงฆ์ 10 ประเทศ สวดเจริญพระพุทธมนต์ 
   ปลุกกำลังใจผู้ประสบภัยชาวเนปาล

คณะสงฆ์ 10 ประเทศ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ปลุกกำลังใจผู้ประสบภัยชาวเนปาล

      นพ.พรชัย ภิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 พ. ค. 58 เวลา 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดีย ณ พระมหาเจดีย์ พุทธคยา รัฐพิหาร ได้มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หรือ พิธีสวดมนต์ใหญ่นานาชาติเพื่อหยุดภัยแผ่นดินไหว โดยมีพระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการวัดไทยพุทธคยา พร้อม คณะพระธรรมทูตไทย ตลอดจน พระภิกษุสงฆ์จากนานาประเทศ อาทิ พระภิกษุสงฆ์จากประเทศอินเดีย , จีน, ลาว, พม่า, กัมพูชา, ทิเบต, สามเณร บังคลาเทศ , ลามะภูฏาน, ลามะเนปาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภิกษุณีจากประเทศไต้หวัน, เวียดนาม, แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

คณะสงฆ์ 10 ประเทศ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ปลุกกำลังใจผู้ประสบภัยชาวเนปาล

คณะสงฆ์ 10 ประเทศ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ปลุกกำลังใจผู้ประสบภัยชาวเนปาล

      ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันประกอบเจริญพระพุทธมนต์ จุดเทียนและเวียนประทักษิณรอบองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อส่งแสงแห่งบุญไปให้แก่ชาวเนปาล  ด้านมูลนิธิธรรมกายแจ้งว่าวันนี้ ( 20 พ.ย.58) เวลา 16.00 น.คณะสงฆ์ไทยและพระมหายานจำนวน 200 รูป จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ Prayer for Nepal ณ ลานทางขึ้นเจดีย์สวยัมภูวนารถด้วย
 

คณะสงฆ์ 10 ประเทศ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ปลุกกำลังใจผู้ประสบภัยชาวเนปาล

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร