สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญล้านนา

      ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญล้านนา

ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญล้านนา

      ภายในงานพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านประธานสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์ มายังศูนย์กลางพิธีนำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย และนำสาธุชนนั่งสมาธิ เจริญภาวนา กลั่นใจให้ผ่องใส เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน จากนั้นทุกท่านได้ร่วมทอดผ้าป่า เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนสร้างบุคลากร ที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาบนดอยสูงในภาคเหนือ โดยกัลยาณมิตรกิสมิตร รัตนสิริทรัพย์ และครอบครัวจักรตระกูล เป็นประธานทอดผ้าป่า และได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ จากนั้นนายแพทย์ภาณุเวช และเด็กหญิงจินดามณี ศรีสว่าง นำสาธุชนกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และกล่าวคำอฐิษฐานจิต ก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้น้อมถวายดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ และสาธุชนทุกท่านก็ได้ถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ โดยเป็นปัจจัยสนับสนุนการสร้างบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ก่อนที่จะทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวท้องถิ่นบนดอยสูง 

ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญล้านนา

ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญล้านนา

      และในโอกาสนี้ ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้  ทั้งการทำทาน รักษาศีล และการเจริญสมาธิภาวนา เพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จทุกประการ การที่ได้ทอดผ้าป่าขยายพระพุทธศาสนาบนดอยสูง ในถิ่นทุรกันดารในครั้งนี้ เป็นบุญใหญ่ ถึงแม้ตัวเราไม่ได้ไปทำหน้าที่เอง แต่ก็ได้มีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถไปทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวท้องถิ่น ซึ่งเป็นการช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป  และในภาคบ่ายทุกท่านได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่า ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตให้มีความสุข

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร