สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ต้อนรับพระพรหมโมลี

      วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย 
      ต้อนรับพระพรหมโมลี 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ต้อนรับพระพรหมโมลี 

      วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี แม่กลองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค 5 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เนื่องในมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีคณะพระภิกษุสงฆ์ นำโดย พระวิเทศภาวนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย และเจ้าอาวาส ณ วัดต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ให้การต้อนรับ

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ต้อนรับพระพรหมโมลี 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ต้อนรับพระพรหมโมลี 

      ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระพรหมโมลีได้ปลูกต้นสนเป็นที่ระลึก หน้าอาคารปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาสแก่กัลยาณมิตรที่มาต้อนรับ และชมบริเวณรอบพื้นที่ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นวัดสาขาแห่งแรกของวัดพระธรรมกายในต่างประเทศ
 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ต้อนรับพระพรหมโมลี 

      นอกจากนี้วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียก็ไดจัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวแอฟริกันอเมริกัน ณ เมืองลองแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย นำโดยพระครูโสตถิธรรมวิเทศน์ ซึ่งผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวแอฟริกันอเมริกัน ดดยทุกท่านได้แบ่งปันปรัสบการณ์ภายใน หลายท่านแม้จะเป็นการฝึกสมาธิครั้งแรกในชีวิต แต่ก็ได้รับผลการปฏิบัติธรรมที่ดี เช่น ตัวเบา ตัวขยาย เห็นแสงสว่างภายใน เป็นต้น  นอกจากนี้บางท่านยังได้นำสมาธิไปใช้รักษาโรค นอนไม่หลับ และโรคปวดเมื่อย ส่วนในช่วงสุดท้ายของโครงการพระอาจารย์ได้ตอบข้อชักถามของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมด้วย
 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ต้อนรับพระพรหมโมลี 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร