สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาหยางจูร่วมงานวันวิสาขบูชาของประเทศเกาหลีใต้

      วัดภาวนาหยางจู
      ร่วมงานวันวิสาขบูชาของประเทศเกาหลีใต้

วัดภาวนาหยางจูร่วมงานวันวิสาขบูชาของประเทศเกาหลีใต้

     สำหรับงานวิสาขบูชา ประเทศเกาหลี มีวัดโชเกซา เป็นเจ้าภาพจัดงาน  ภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรดโคมไฟเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่มหาวิทยาลัยดงกุก  ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ มาร่วมชมขบวนพาเหรดที่สวยงามและอลังการ  แต่ละวัดของประเทศเกาหลีจะร่วมเดินขบวน รวมถึงมหาวิยาลัยที่เปิดสอนวิชาพระพุทธศาสนามาร่วมสร้างสีสันในงานนี้ด้วย
 
     ภายในงานยังมีกิจกรรมรวมใจชาวพุทธของประเทศเกาหลี ซึ่งมีทุกนิกายมาร่วมกิจกรรมรวมถึงพระพุทธศาสนาของประเทศต่างๆมาร่วมกิจกรรมด้วย อาทิ ประเทศเมียนมาร์ ภูฎาณ ญี่ปุ่น ไทย เป็นต้น ทั้งนี้วัดภาวนาหยางจู ได้ร่วมกิจกรรม โดยพระอาจารย์ได้สอนการนั่งสมาธิแบบเถรวาทแก่ชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ละท่านที่มาร่วมนั่งสมาธิต่างได้รับความสุขและสงบทางใจจากการนั่งสมาธิ

วัดภาวนาหยางจูร่วมงานวันวิสาขบูชาของประเทศเกาหลีใต้

วัดภาวนาหยางจูร่วมงานวันวิสาขบูชาของประเทศเกาหลีใต้

วัดภาวนาหยางจูร่วมงานวันวิสาขบูชาของประเทศเกาหลีใต้

วัดภาวนาหยางจูร่วมงานวันวิสาขบูชาของประเทศเกาหลีใต้

วัดภาวนาหยางจูร่วมงานวันวิสาขบูชาของประเทศเกาหลีใต้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร