สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.ขอนแก่น จัดพิธีถวายสังฆทาน 9 วัด

    จ.ขอนแก่น จัดพิธีถวายสังฆทาน 9 วัด

จ.ขอนแก่น จัดพิธีถวายสังฆทาน 9 วัด

      ศูนย์กัลยาณมิตร จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะทีมงานกัลยาณมิตร จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดถวายสังฆทาน 9 วัด โดยมีคณะกัลยาณมิตรจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอธิการกังวาฬ จารุวณฺโณ เจ้าคณะตำบลดอนหัน เป็นประธานสงฆ์ 

      ภายในงานสาธุชน ผู้ทีบุญทุกท่านได่ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอุบลวรรณา วันชาลี - กัลยาณมิตรนงนุช นามราก เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  ส่วนกัลยาณมิตรสิริลักษณ์ ประเสริฐ และกัลยาณมิตรพิมพา มหิตถิโชต เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคี 

      และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพและสาธุชน ที่มาร่วมงานในครั้งนี สร้างความปลื้มปิติใจให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร