สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน


            

          เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม จากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี 
          ภาคสายเป็นพิธีถวายวิสาขประทีป ร่วมกันจุดโคมวิสาขะประทีปและเวียนประทักษิณภายในโบสถ์วัดพระธรรมกายลอนดอน เพื่อตรึกระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพิธีกรรมตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปีติในให้กับสาธุชนที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมาก

 

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

คณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม

 

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ

          ซึ่งในเดือนนี้มีเจ้าภาพผ้าป่า 3 คณะคือ ผ้าป่าสร้างวัด ผ้าป่ากองทุนปัญญาบารมี และผ้าป่ายานพาหนะ ต่อด้วยพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

พิธีกล่าวถวายผ้าป่าสร้างวัด ผ้าป่ากองทุนปัญญาบารมี และผ้าป่ายานพาหนะ 

 

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี 

 

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

พิธีกล่าวคำถวายวิสาขประทีป ร่วมกันจุดโคมวิสาขะประทีป

 

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

สาธุชนวัดพระธรรมกายลอนดอน ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเนื่องในวันวิสาขบูชา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร