สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

DOU จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรพิเศษ

       

          เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา DOU มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรโดยมีพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นประธานสงฆ์ ภายในงานก่อนที่ประธานสงฆ์ จะเดินทางมาถึง พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย คณบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้กล่าวต้อนรับผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมเปิดสื่อแนะนำมหาวิทยาลัย ทั้งยังได้อธิบายลำดับพิธีกรรมต่างๆ พระมหามิญช์ พุทธิวฑฺโฒ ได้กล่าวถึงหลักสูตรใหม่ กัลยาณมิตรที่โลกต้องการ จากนั้นอาจารย์ลือพงศ์ ลีลพนัง ได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติมหาปูชนียาจารย์ และความจริงของชีวิต ชุดเราคือใคร ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย นำนั่งสมาธิ จากนั้นผู้สำเร็จการศึกษาได้แปรแถวขึ้นรับประกาศนียบัตรสัมฤทธิบัตรพิเศษจากท่านประธานสงฆ์

        

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย คณบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย คณบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียกล่าวต้อนรับผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมเปิดสื่อแนะนำมหาวิทยาลัย 

 

พระมหามิญช์ พุทธิวฑฺโฒ

พระมหามิญช์ พุทธิวฑฺโฒ กล่าวถึงหลักสูตรใหม่ กัลยาณมิตรที่โลกต้องการ

 

อาจารย์ลือพงศ์ ลีลพนัง

อาจารย์ลือพงศ์ ลีลพนังกล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติมหาปูชนียาจารย์ และความจริงของชีวิต ชุดเราคือใคร

 

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย นำนั่งสมาธิ 

 

นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษารับประกาศนียบัตรสัมฤทธิบัตรพิเศษ

นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาได้แปรแถวขึ้นรับประกาศนียบัตรสัมฤทธิบัตรพิเศษจากท่านประธานสงฆ์

 

          ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท ผู้มีปัญญามากย่อมพร้อมที่จะรับความรู้จากทุกคนได้อย่างไม่ถือทิฐิ เพราะความรู้เป็นสิ่งที่เราพึงศึกษาเหมือนครูอาจารย์ที่ท่านขวนขวายศึกษาธรรมะแม้จะยากลำบากก็ไม่คิดย่อท้อไม่คิดว่าภาระกิจการงานจะเป็นอุปสรรคเพราะภาพในใจท่านมีแต่ความสำเร็จเพียงอย่างเดียวดังนั้นการเรียนพุทธศาสตร์บัณฑิตจัดเป็นความรู้ที่แท้จริงทั้งโลกนี้และโลกหน้า ส่วนความรู้ทางโลกนั้นมีไว้เพื่อประคองตนในโลกนี้เพียงเท่านั้นไม่เหมือนวิชาธรรมะที่เป็น อกาลิโก ไม่จำกัดการเวลา เพราะเป็นวิชาชีวิตที่จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติกันทุกคน

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียประธานสงฆ์

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียประธานสงฆ์ให้โอวาท

 

นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษารับประกาศนียบัตรสัมฤทธิบัตรพิเศษ

นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาได้ร่วมกันรับฟังโอวาท

 

    

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร