สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

         

วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา

          เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา สาธุชนได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเทพญาณมหามุนี และสวดมนต์ทำวัตรเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์  

          ภาคสายร่วมอนุโมทนาบุญกับสามเณรบวชอุทิศชีวิตทั้ง 12 รูป และทอดผ้าป่า มีกัลยาณมิตรอรวรรณ พิมพ์ไชย เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย, จากนั้นได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ถวายโคมวิสาขประทีป และปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะจุดวิสาขประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

 

 

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

สวดมนต์ทำวัตรเช้า

         

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

สาธุชนปฏิบัติธรรมร่วมกัน

 

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระวัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ 

 

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระวัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

จุดวิสาขประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

 

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

พระอาจารย์นำสาธุชนเดินเวียนประทักษิณรอบองค์พระ