สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดเจริญภาวนาลอนดอน บรรพชาสามเณร รุ่นที่ ๑

 


           เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ วัดเจริญภาวนาลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ ๑ จำนวน ๓ ท่าน พิธีเวียนประทักษิณเริ่มขึ้นในเวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานฝ่ายฆราวาส คือ กัลฯ วันชัย ภู่นุ่ม พิธีกรรมดำเนินไปอย่างสงบศักดิ์สิทธิ์ นำความปลาบปลื้มใจมาสู่บิดามารดา และผู้ปกครอง ของนาคธรรมทายาท รวมทั้งกัลยาณมิตรกว่า ๕๐ ท่าน ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวอังกฤษ ทุกท่านได้ให้ความสนใจอย่างมาก และอยู่ร่วมงานจนเสร็จพิธี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร