สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์กัลยาณมิตรกำแพงเพชร

 

 

ศูนย์กัลยาณมิตรกำแพงเพชร จัดพิธีทอดผ้าป่า
           

      เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์กัลยาณมิตรกำแพงเพชร ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์อบรมและปฏิบัติธรรมกำแพงเพชร 
      ภายในงานพระอาจารย์พิทักษ์ คุณารกฺโข ประธานสงฆ์และประธานศูนย์กัลยาณมิตรกำแพงเพชร ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ประธานศูนย์กัลยาณมิตรกำแพงเพชร ได้กล่าวเปิดงานก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้มอบทุนการศึกษาแก่สามเณรที่เข้าอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่า ถวายที่ดิน  ถวายต้นไม้ ถวายเครื่องไทยธรรม  ปล่อยโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน พร้อมทั้งร่วมกันกล่าวคำอธิฐานจิต และถ่ายประวัติศาสตร์
ร่วมกัน 

 

ศูนย์กัลยาณมิตรกำแพงเพชร จัดพิธีทอดผ้าป่า

ศูนย์กัลยาณมิตรกำแพงเพชร จัดพิธีทอดผ้าป่า และ ปล่อยโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

ศูนย์กัลยาณมิตรกำแพงเพชร จัดพิธีทอดผ้าป่า

ศูนย์กัลยาณมิตรกำแพงเพชร จัดพิธีทอดผ้าป่า

ศูนย์กัลยาณมิตรกำแพงเพชร จัดพิธีทอดผ้าป่า

ศูนย์กัลยาณมิตรกำแพงเพชร จัดพิธีทอดผ้าป่า

ศูนย์กัลยาณมิตรกำแพงเพชร จัดพิธีทอดผ้าป่า

ศูนย์กัลยาณมิตรกำแพงเพชร จัดพิธีทอดผ้าป่า

       

     ในการก่อสร้างอาคารหลังแรกของศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรยังไม่แล้วเสร็จเหลือการติดตั้งกระจกรอบอาคาร ราวบันได ปูหินขัดบันไดขาขึ้น และปูกระเบื้อง 
     สำหรับวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอาคารหลังแรกของศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรเพื่อใช้รองรับการอบรมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย