สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติ

 

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติ 

          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 4 ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 1 มิย. พ.ศ. 2558 ประเทศไทย ภายในงานคณะสงฆ์ต่างชาติต่างนิกายได้ร่วมกันจุดประทีปเทียนชัยปฐมเริ่มบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนที่พระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายดีซี ได้กล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับคณะสงฆ์และแขกผู้มีเกียรติ

 

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติ

คณะสงฆ์ต่างชาติต่างนิกายได้ร่วมกันจุดประทีปเทียนชัยปฐมเริ่มบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

 

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติ

สวดสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

       

         จากนั้นเป็นการกล่าวสุนทรพจน์สรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ อุปทูต สาโรจน์ ธนสันติ ผู้แทนเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตันดีซี,คุณจอน รอสเลอร์ ผู้แทนจากกรมความมั่นคงสหรัฐอเมริกา เป็นต้น คณะสงฆ์นิกายต่างๆได้ขึ้นสวดสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนครบทุกชาติทุกนิกาย จึงต่อด้วยถวายมหาสังฆทานนานาชาติ ถวายมหาสังฆทาน ถวายโคมวิสาขประทีป นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมรวมใจถวายเป็นพุทธบูชา คณะสงฆ์และสาธุชนได้จุดวิสาขประทีปจนสว่างไสวทั่วลานธรรม ก่อนที่คณะสงฆ์นานาชาติจะได้นำสาธุชนสวดอิติปิโส เวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีกธาตุถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งพิธีกรรมตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

 

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติ

ถวายมหาสังฆทานนานาชาติ

 

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติ

นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมรวมใจถวายเป็นพุทธบูชา

 

สวดอิติปิโส

 

คณะสงฆ์นำสาธุชนเวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีกธาตุถวายเป็นพุทธบูชา

 

สาธุชนเวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีกธาตุถวายเป็นพุทธบูชา