สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรพระ1000 รูป อำเภอสันทราย

 

 

พิธีตักบาตรพระ1000 รูป อำเภอสันทราย 
        เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ธุดงคสถานล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ และหน่วยงานราชการใน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ร่วมจัดตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 1,000 รูป  
        สำหรับพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้จัดขึ้น ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสถาพรพิพัฒน์ รองเจ้าคณะอ.สันทราย มาเป็นประธานสงฆ์ และอาราธนาพระสงฆ์ใน อ.สันทรายและ อ.ใกล้เคียงมาเป็นเนื้อนาบุญ สำหรับประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คือ ศ.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนกัลยาณมิตร กิจสมิช  รัตนศิริทรัพย์ ได้นำสาธุชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ภายในงานเป็นพิธีกล่าวถวายไทยธรรม พิธีกล่าวถวายคิลานเภสัชพิธีกล่าวถวายค่ายานพาหนะและกล่าวาคำอธิษฐานจิตในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ว่าวันนี้ได้เห็นทัศนานุตริยะที่มีประชาชนเป็นจำนวนมากได้มากล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และได้ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 1,000 รูปซึ่งงานนี้เป็นการรวมคณะสงฆ์มาให้ทุกท่านได้มาร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งเดียว ซึ่งเป็นการกระทำที่ทำได้ยาก ก็ขออนุโมทนาบุญกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้น และอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่ตั้งใจมาร่วมตักบาตร 

 

พิธีตักบาตรพระ1000 รูป อำเภอสันทราย

ได้รับความเมตตาจากพระครูสถาพรพิพัฒน์ รองเจ้าคณะอ.สันทราย มาเป็นประธานสงฆ์

 

พิธีตักบาตรพระ1000 รูป อำเภอสันทราย

ผศ.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 

พิธีตักบาตรพระ1000 รูป อำเภอสันทราย

กัลยาณมิตร กิจสมิช  รัตนศิริทรัพย์นำสาธุชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

 

พิธีตักบาตรพระ1000 รูป อำเภอสันทราย

พระครูสถาพรพิพัฒน์ รองเจ้าคณะ อ.สันทรายประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

 

พิธีตักบาตรพระ1000 รูป อำเภอสันทราย

คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีตักบาตรพระ 1000 รูป อ.สันทราย 

 

พิธีตักบาตรพระ1000 รูป อำเภอสันทราย

คณะสงฆ์แปรแถวตักบาตรพระ1000 รูป อ.สันทราย 

 

พิธีตักบาตรพระ1000 รูป อำเภอสันทราย

พิธีตักบาตรพระ1000 รูป อ.สันทราย 

 

พิธีตักบาตรพระ1000 รูป อำเภอสันทราย

กองทุนสร้างโรงพยาบาลสันทราย

 

พิธีตักบาตรพระ1000 รูป อำเภอสันทราย

กองทุนส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด  4 จ. ชายแดนภาคใต้

 

           โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตักบาตรพระในครั้งนี้ เป็นโครงการในดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  เพื่อสร้างบุญให้กับอำเภอสันทราย และเป็นกองทุนสร้างโรงพยาบาลสันทราย กองทุนส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด  4   จ. ชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีประจำ อ.สันทรายทุกปี เพื่อรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไป 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร