สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างกำแพงแก้ว

 

 

ศูนย์อบรมสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างกำแพงแก้ว
          เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์อบรมสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างกำแพงแก้ว  เพื่อปกปักรักษาสมบัติพระศาสนา
   ภาคเช้าคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมร่วมกัน โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อารีพงศ์ ธมฺมิโก ประธานส่งเสริมศีลธรรมจ.สมุทรปราการ มาเป็นประธานสงฆ์ สำหรับประธานผ้าป่าได้แก่ กัลยาณมิตรฉลอง และ กัลยาณมิตรพันทอง  ลิ้มเรืองโรจน์ นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกล้องวงจรปิด พิธีถวายไม้ดอกไม้ประดับ พิธีคำถวายกำแพงแก้ว พิธีคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีคำถวายผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างกำแพงแก้ว คณะประธานและคณะเจ้าภาพเคลื่อนขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์
 

 

 

ศูนย์อบรมสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างกำแพงแก้ว

คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ทำวัตรเช้า และประกอบพิธีกรรมตามลำดับ

 

ศูนย์อบรมสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างกำแพงแก้ว

คณะประธานและคณะเจ้าภาพเคลื่อนขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์

 

ศูนย์อบรมสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างกำแพงแก้ว

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าภาพผู้มีอุปการะคุณต่อพระพุทธศาสนา 


       ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าภาพผู้มีอุปการะคุณต่อพระพุทธศาสนา และได้ร่วมกันสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์อบรมสมุทรปราการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน จำนวน 12 ท่าน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจให้ทุกๆท่านที่ได้ร่วมกันก่อสร้างสถานที่แห่งนี้ เพื่อประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่บวชพระ อบรมเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดีให้กับพ่อแม่และสังคม