สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มติมหาเถรสมาคม 10 มิ.ย.พ.ศ. 2558

 

 

มติมหาเถรสมาคม
              วันพุธที่ 10 มิ.ย.พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา  โฆษกประจำ พศ. แถลงข่าวภายหลังจากการประชุม
พศ.ว่ามหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบให้เชิดชูพระสังฆาธิการที่มีอายุครบ 80 ปีเลื่อนเป็นที่ปรึกษาขึ้นไปอีก 1 ขั้น ให้พระสังฆาธิการ ที่มีอายุครบ 80 ปี ได้รับการยกย่องเชิดชูขึ้นเป็นที่ปรึกษา จากเดิมที่เคยยกพระสังฆาธิการ เช่น ถ้าตำแหน่งสุดท้ายเป็นเจ้าคณะตำบล ก็จะได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ไปจนถึงที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ซึ่งเป็นลำดับสุดท้าย 

 

มติมหาเถรสมาคม 10 มิ.ย.พ.ศ. 2558

ห้องประชุมมหาเถรสมาคม


          นายสมชาย สุรชาตรี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีพระสังฆาธิการทั้งธรรมยุตและมหานิกาย เข้าร่วมประชุม 250 รูป  ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนนี้ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม 

 

มติมหาเถรสมาคม 10 มิ.ย.พ.ศ. 2558

โฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงข่าวภายหลังจากการประชุม

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร