สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ภาษา DELC จัดกิจกรรม Proud to be ambassador ณ ห้องสัมมนา SPD6 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

 

ศูนย์ภาษา DELC จัดกิจกรรม Proud to be ambassador

     เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิ.ย.พ.ศ. 2558 ณ ห้องสัมมนา SPD6 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ศูนย์ภาษา DELC สำนักการศึกษา วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรม Workshop Proud to be ambassador เพื่อการทำหน้าที่ทูตต้อนรับชาวต่างชาติ พระภิกษุสามเณรรวมทั้งสาธุชนผู้รักในการใช้ภาษากว่า 40 ท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์กฤษอนงค์ พิบูลธนเกียรติ เป็นวิทยากร และมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา DELC และ อาจารย์เจ้าของภาษามาเป็นที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่มในการทำWorkshop

 

ศูนย์ภาษา DELC จัดกิจกรรม Proud to be ambassador ณ ห้องสัมมนา SPD6 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

วิทยากรจ้าของภาษา

 

ศูนย์ภาษา DELC จัดกิจกรรม Proud to be ambassador ณ ห้องสัมมนา SPD6 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ศูนย์ภาษา DELC จัดกิจกรรม Proud to be ambassador ณ ห้องสัมมนา SPD6 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาษา บรรยายเรื่อง  We are Ambassador , We love our temple ทูตพันธ์แท้ วัดพระธรรมกาย

 

     สำหรับกิจกรรมแรก คือ Problem in Learning English  โดยให้ทุกท่านได้บอกถึงปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งทุกท่านก็ได้เขียนเหตุผลของตนเองแล้วนำไปแปะที่บอร์ดกลุ่มพร้อมทั้งบรรยายถึงเหตุผลให้เพื่อนๆได้ทราบ จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และทำกิจกรรม Guessing Word กิจกรรมใบ้คำเป็นภาษาอังกฤษ ต่อด้วยกิจกรรม We are Ambassador ,We love our temple ทูตพันธ์แท้ วัดพระธรรมกาย ด้วยการบอกชื่อสถานที่ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้ จากนั้นเป็นกิจกรรมการจำลองสถานการณ์ เมื่อมีชาวต่างชาติมาวัดโดยทุกท่านจะได้สนทนาแนะนำสถานที่แก่ชาวต่างชาติในรูปแบบเสมือนจริง ทำให้ทุกท่านสนุกสนานเบิกบาน ทั้งยังได้ความรู้ในการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ได้ทราบถึงศัพท์เฉพาะที่ใช้แนะนำสถานที่ต่างๆในวัด ทั้งยังได้ความกล้าที่จะพูดคุยพร้อมทั้งแนะนำสถานที่ต่างๆให้กับชาวต่างชาติอีกด้วย

 

ศูนย์ภาษา DELC จัดกิจกรรม Proud to be ambassador ณ ห้องสัมมนา SPD6 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

กิจกรรม Problem in Learning English 

 

ศูนย์ภาษา DELC จัดกิจกรรม Proud to be ambassador ณ ห้องสัมมนา SPD6 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

กิจกรรมการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และ กิจกรรม Guessing Word 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร