สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Quality Award

 

 

พิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Quality Award
          เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลกV-Star Quality Award ผู้เข้ารับรางวัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบด้านศีลธรรมระดับประเทศ,รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก,สถานศึกษาสุดยอดต้นแบบ,รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลกด้านความดีสากล สถานศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นต้นแบบ,รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลกด้านเครือข่ายศีลธรรม บ้าน วัด โรงเรียนเข็มแข็ง สถานศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นต้นแบบ รวมทั้งหมด 85 รางวัล รายชื่อผู้เข้ารับรางวัลซึ่งประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบด้านศีลธรรมระดับประเทศ,รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลกสถานศึกษาสุดยอดต้นแบบ,รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลกด้านความดีสากล สถานศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นต้นแบบ,รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก ด้านเครือข่ายศีลธรรม บ้าน วัด โรงเรียนเข็มแข็ง สถานศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นต้นแบบ รวมทั้งหมด 85 รางวัล 

 

พิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Quality Award

พิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Quality Award

พิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Quality Award

พิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลกV-Star Quality Award


        ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ ได้กล่าวให้โอวาทเรื่องการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านศีลธรรม ว่าด้วยเรื่องที่ครูต้องตระหนัก คือ เราเกิดมาพร้อมกับทุกข์และความสกปรกโดยมีเหตุคือ ความสกปรก ความไร้ระเบียบ ความไม่สุภาพ ความไม่ตรงต่อเวลา จะทำให้เราใจขุ่นมัว ละเมิดศีล เกิดโลภะ โทสะ โมหะขึ้นในใจ เหตุแห่งการแก้ทุกข์ คือการจัดการศึกษาให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วยการปลูกนิสัยความรับผิดชอบให้สำเร็จ ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการและฝึกนิสัยความดีสากล 5 ประการอย่างต่อเนื่อง เพราะจะทำให้เกิดนิสัยดีพื้นฐาน คือรักในการควบคุมตนเอง รักการพึ่งพาตนเอง รักบุญ กลัวบาป จนเกิดเป็นคุณธรรมพื้นฐาน 3 ประการคือวินัย อดทน เคารพ และจะเข้าถึงธรรม คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งคุณธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ล้วนต้องเกิดผ่านการทำงานทั้งสิ้น จากนั้นอาจารย์ทุกท่านได้เข้ารับสื่อของโครงการ

 

พิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Quality Award

พิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Quality Award

พิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Quality Award

พิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Quality Award

พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ กล่าวให้โอวาทเรื่องการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านศีลธรรม

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร