สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 113

 

 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 113 
         เมื่อวันเสาร์ที่20 มิ.ย.พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย  สมาคม ชมรม และองค์กรต่างๆ ด้านพระพุทธศาสนาในจังหวัดปัตตานี  จัดทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด  จาก 4 จ. ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 113  ณ ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ. ปัตตานี  ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 323 วัด ใน 4  จ. ชายแดนภาคใต้   โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูอุดมธรรมาธร  จอ. ยะหริ่ง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   นายวีรพงค์  แก้วสุวรรณ   ผวจ. ปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานมีข้าราชการ  พ่อค้า แม่ค้าประชาชน นักเรียนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 

 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 113

พระครูอุดมธรรมาธร  จอ. ยะหริ่ง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   นายวีรพงค์  แก้วสุวรรณ   ผวจ. ปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


          ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่ 8 ครั้งที่ 77 โดยมี พระเทพสิทธิมุนี จภ.18 เป็นประธานสงฆ์  และ มีผู้แทน พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย คือ พระภาวนาธรรมวิเทศ (ภูเบศ ฌานาภิญโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนมอบ พร้อมกันนี้ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยมี พล.ท.ปราการ  ชลยุทธ แม่ทัพภาค 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธาน  และประกอบพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จ. ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 113 

 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 113
   พระภาวนาธรรมวิเทศ (ภูเบศ ฌานาภิญโญ ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนมอบกองทุนแด่ พระเทพสิทธิมุนี จภ.18 

 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 113

พล.ท.ปราการ  ชลยุทธ แม่ทัพภาค 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 113

ภาพมุมสูงพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 113 

 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 113

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 323 วัด ใน 4  จ. ชายแดนภาคใต้

 

          โครงการ ถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จ.ชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นโดยดำริของ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 4 จ.ชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้พระสงฆ์ในพื้นที่บางส่วนไม่สามารถออกบิณฑบาตได้  ดังนั้นวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย  สมาคม  ชมรม และองค์กรต่างๆ ด้านพระพุทธศาสนาจึงได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ ในจังหวัดปัตตานี ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับ 4 จ. ชายแดนภาคใต้ และเป็นการสร้างมหาทานบารมีที่ยิ่งใหญ่อีกด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร