สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

The Middle Way Meditation Institute จัดฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับนักธุรกิจชาวเวียดนาม

 

 

The Middle Way Meditation Institute จัดฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับนักธุรกิจชาวเวียดนาม 
         เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มิ.ย. พ.ศ.2558 ทีผ่านมา
The Middle Way Meditation Institute สถาบันสมาธิทางสายกลาง จัดฝึกสมาธิเบื้องต้นในโครงการปฏิบัติธรรม 1 วัน แก่นักธุรกิจชาวเวียดนามจำนวน 42 คน ณ มหารัตนวิหารคต วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยมีพระอาจารย์พิศิษฐ์ จิตฺตสุทฺโธ รองหัวหน้าสถาบันสมาธิทางสายกลางได้แนะนำพื้นฐานการฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้น และเรียนรู้ 5 ห้องชีวิต ความดีสากล ซึ่งใช้ร่วมกับการฝึกสมาธิ เพื่อนำไปฝึกเพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ    

 

The Middle Way Meditation Institute จัดฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับนักธุรกิจชาวเวียดนาม

The Middle Way Meditation Institute จัดฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับนักธุรกิจชาวเวียดนาม

นักธุรกิจชาวเวียดนามจำนวน 42 คน ฝึกสมาธิเบื้องต้น

 

The Middle Way Meditation Institute จัดฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับนักธุรกิจชาวเวียดนาม

นักธุรกิจชาวเวียดนามจำนวน บูชาธรรมพระอาจารย์พิศิษฐ์ จิตฺตสุทฺโธ

 

The Middle Way Meditation Institute จัดฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับนักธุรกิจชาวเวียดนาม

เรียนรู้ 5 ห้องชีวิต ความดีสากล ซึ่งใช้ร่วมกับการฝึกสมาธิ เพื่อนำไปฝึกเพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ 
         

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ถวายภัตตาหาร ร่วมงานปุพพเปตพลี  ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และชมสถานที่สำคัญของวัดพระธรรมกาย อาทิ มหาธรรมกายเจดีย์ อุโบสถ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี   โดยมีพระอาจารย์และทีมงานทำหน้าที่ธรรมคุเทศก์แนะนำประวัติความเป็นมาของสถานที่สำคัญดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งทำให้ทุกท่านได้รับประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

 

The Middle Way Meditation Institute จัดฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับนักธุรกิจชาวเวียดนาม

พระอาจารย์และทีมงานทำหน้าที่ธรรมคุเทศก์นำเพื่อทำกิจกรรมตามลำดับ

 

The Middle Way Meditation Institute จัดฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับนักธุรกิจชาวเวียดนาม

ถวายภัตตาหาร ร่วมงานปุพพเปตพลี  ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 

The Middle Way Meditation Institute จัดฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับนักธุรกิจชาวเวียดนาม

ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันที่บริเวณหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร