สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการ Super Kids Training

 

 

โครงการ Super Kids Training
          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา สโมสร Super Kids ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถของน้องๆ ในชื่อโครงการ Super Kids Training โดยจัดทุกอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน ซึ่งอาทิตย์แรกของโครงการได้มีการฝึกอบรมพิธีกร และการถ่ายภาพเบื้องต้น โดยมีน้อง ๆ เข้าร่วมร่วมอบรมกว่า 30 คน ซึ่งน้องๆได้เรียนรู้วิธีการออกเสียงให้ถูกวิธี ประโยชน์ของการสื่อสารให้ชัดเจน และ การถ่ายภาพให้ได้ภาพสวยงามและนำไปใช้ได้จริง โดยบรรยากาศของกิจกรรมเต็มไปด้วยสาระ ความรู้และความสนุกสนาน ซึ่งผู้ปกครองต่างกล่าวว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ เพราะทำให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งยังได้มาวัดและนั่งสมาธิด้วย

 

 

โครงการ Super Kids Training

โครงการ Super Kids Training

โครงการ Super Kids Training

โครงการ Super Kids Training

โครงการ Super Kids Training

โครงการ Super Kids Training

โครงการ Super Kids Training

น้องๆได้เรียนรู้วิธีการออกเสียงให้ถูกวิธี ประโยชน์ของการสื่อสารให้ชัดเจน และ การถ่ายภาพให้ได้ภาพสวยงามและนำไปใช้ได้จริง 

กิจกรรมเต็มไปด้วยสาระ ความรู้และความสนุกสนาน

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร