สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมนักเรียนโรงเรียนวัดเกิดการอุดม

 

 

อบรมนักเรียนโรงเรียนวัดเกิดการอุดม
          เมื่อวันเสาร์ ที่ 27-28 มิ.ย. พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา อาสาสมัครแผนกจราจร วัดพระธรรมกาย ร่วมกับชมรมกล้าตะวันสุพรรณบุรี จัดอบรมเรื่องโทษภัยของยาเสพติด ความสำคัญของศีล 5 แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเกิดการอุดม โดยเชิญวิทยากรจากชมรมกล้าตะวันสุพรรณบุรี และทีมอาสาสมัครแผนกจราจร ศูนย์คมนาคม วัดพระธรรมกาย มาจัดกิจกรรมสนทนาการสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ รวมถึงเปิดสื่อวีดีทัศน์ให้ความรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติด และความสำคัญของศีล 5 เพื่อให้เด็กที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในกิจวัตรประจำวัน สร้างเกราะคุ้มกันภัยห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด   อีกทั้งเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป 

 

อบรมนักเรียนโรงเรียนวัดเกิดการอุดม

อบรมนักเรียนโรงเรียนวัดเกิดการอุดม

อบรมนักเรียนโรงเรียนวัดเกิดการอุดม

อบรมนักเรียนโรงเรียนวัดเกิดการอุดม

อาสาสมัครแผนกจราจร วัดพระธรรมกาย ร่วมกับชมรมกล้าตะวันสุพรรณบุรี

อบรมเรื่องโทษภัยของยาเสพติด ความสำคัญของศีล 5 แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเกิดการอุดม


          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการปทุมฉลองครบรอบ 200 ปี "รวมพลังคนดีรักษาศีล 5" จัดโดยชมรมเครือข่ายเยาวชนพลังแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี ชมรมกล้าตะวัน จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้จัดอบรมคุณธรรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม กว่า 100 คน 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร